President's XI 2009
 1. President's XI 2009 - Davi Sardesai
  President's XI 2009 - Davi Sardesai
 2. President's XI 2009 - Pete Maksimczyk & John MacConnachie
  President's XI 2009 - Pete Maksimczyk & John MacConnachie
 3. President's XI 2009 - Matt Loeffen
  President's XI 2009 - Matt Loeffen
 4. President's XI 2009 - Lazy days
  President's XI 2009 - Lazy days
 5. President's XI 2009 - Mike Reed
  President's XI 2009 - Mike Reed
 6. Title 6
  Title 6
 7. President's XI 2009 - Bashir
  President's XI 2009 - Bashir
 8. President's XI 2009 - Aaron Sardesai
  President's XI 2009 - Aaron Sardesai
 9. Title 9
  Title 9
 10. President's XI 2009 - Neil Granger
  President's XI 2009 - Neil Granger
 11. Title 11
  Title 11
 12. President's XI 2009 - We know Reedy's shot...
  President's XI 2009 - We know Reedy's shot...
 13. President's XI 2009 - Cutting off Reedy's shot
  President's XI 2009 - Cutting off Reedy's shot
 14. Title 14
  Title 14
 15. Marchmont CC President's XI 2009
  Marchmont CC President's XI 2009
 16. President's XI 2009 - Bashir
  President's XI 2009 - Bashir
 17. Title 17
  Title 17
 18. Title 18
  Title 18
 19. Title 19
  Title 19
 20. Title 20
  Title 20
 21. Title 21
  Title 21
 22. Title 22
  Title 22
 23. Title 23
  Title 23
 24. Title 24
  Title 24
 25. Title 25
  Title 25
 26. Title 26
  Title 26
 27. Title 27
  Title 27
 28. Title 28
  Title 28
 29. Title 29
  Title 29
 30. Title 30
  Title 30
 31. Title 31
  Title 31
 32. Title 32
  Title 32
 33. Title 33
  Title 33
 34. Title 34
  Title 34
 35. Title 35
  Title 35
 36. Title 36
  Title 36
 37. Title 37
  Title 37
 38. Title 38
  Title 38